shemushe.co.il

🤝 מסחר ותעסוקה עסקים ושירותים

# מקבץ מדריכים בנושא "עסקים ושירותים".באינטרנט רשימת עסקים נקראת גם "אינדקס עסקים" רשימה היא כלי להצגה שיטתית של מידע המורכב מנתונים.
עסק זה ארגון המארגן מוצרים או שירותים בתמורה לסחר או כל דבר אחר שנסגר בפניה וסיכום הפגישה מול הנציגים של העסק.

הדואר הוא עסק הנותן שירותי תקשורת והעברת חפצים, מכתבים ועוד..

פרסומת היא פעולה שנעשית בדרך כלל בתשלום, אשר מציגה ומקדמת מכירה של סחורה, שירות או רעיון.

תקשורת סלולרית, "Cellular network", היא טכנולוגיית תקשורת המאפשרת שימוש בטלפון סלולרי - טלפון אלחוטי נייד (למעשה מכשיר רדיו דו-כיווני המסוגל לשדר ולקלוט בו-זמנית) שניתן להפעילו באזורים נרחבים, בטכנולוגיה המתבססת על פרישת תחנות בסיס סלולריות במרחב.

חתונה היא הכינוי של טקס הכניסה בברית הנישואים. טקס הוא אירוע סמלי המורכב מרצף פעולות, המבוצע בסביבה מסוימת ובמחזוריות סדירה. טקס זה נערך בצורות שונות בתרבויות ובדתות שונות, וגם במסגרת תרבות מסוימת מתקיימות דרכים מגוונות לעריכתו. בני הזוג הנישאים, מכונים "חתן" ו"כלה", ובתום הטקס הם נקראים "בעל" ו"אישה"