shemushe.co.il

🛠️ כלים ויישומים

# ברוכים הבאים לשער "כלים ויישומים".

כאן תמצאו רשימת רשימות אתרים הנקראים גם "מדריכי אתרים" או "אינדקסים", קישורים נוספים ומידע בנושא "כלים ויישומים".תקשורת ומדיה צמחו והתפתחו במהלך החיים, והיום בעולם המודרני זה נושא בלתי נפרד מרשת האינטרנט.

פורטל, פורטל באנגלית Portal בעברית "שער" זה שער תוכן דיגיטלי מקוון מבוסס אתר אינטרנט.

חיזוי מזג האוויר, הפעילות העוסקת במתן תחזיות על מזג האוויר הצפוי.
במרחב המקוון ישנם מגוון דרכים לקבל מידע על התחזית דרך מבחר כלים שונים אשר מרכזים את המידע הנאגר מכל החישנים המפוזרים ברחבי העולם ומציגים אותו בגרפים ויזואלים והנפשוט תלת מימדיות מהממות!

מפה היא הצגה מופשטת של המרחב, ושל הנתונים המוצגים על פני דגם מוקטן של המרחב. משמש בעיקר ככלי לניווט והתמצאות. בעבר יצירת מפות הייתה אמנות, אך בעידן המודרני תחום זה הפך למדע המכונה קרטוגרפיה. באינטרנט וברשת הישראלי השימוש במפות מקוונות התרחב והשתפר מאוד בשנים האחרונות.

מאגר מידע, זה אוסף של נתונים ומידע המרוכזים במקום אחד.
בגלל הקושי בלעבור כמות גדולה של מידע ונתונים על מנת להפיק או למצא את המידע או הנתון הרצוי, נהוג לסדר אותם על פי דרך מסויימת.

לוח שנה, זה מערכת להתאמת תאריכים לימים. לוח השנה התבסס תחילה על תצפיות אסטרונומיות, וכעת הוא נבנה לפי כללים שנוצרו בעקבות תצפיות אלה. בדרך כלל לוחות השנה מקבצים וממינים את הימים לחודשים ולשנים.