shemushe.co.il

🛠️ כלים ויישומים

# שער בנושא "כלים ויישומים".מחשבים ואינטרנט, מחשב הוא מכונה המעבדת נתונים על פי תוכנית (תוכנה), כלומר על פי רצף פקודות נתון מראש. ואינטרנט הוא המרשתת המחברת את כל המחשבים ברשת.

פורטל, פורטל באנגלית Portal בעברית "שער" זה שער תוכן דיגיטלי מקוון מבוסס אתר אינטרנט.

מאגר מידע, זה אוסף של נתונים ומידע המרוכזים במקום אחד.
בגלל הקושי בלעבור כמות גדולה של מידע ונתונים על מנת להפיק או למצא את המידע או הנתון הרצוי, נהוג לסדר אותם על פי דרך מסויימת.

מפה היא הצגה מופשטת של המרחב, ושל הנתונים המוצגים על פני דגם מוקטן של המרחב. משמש בעיקר ככלי לניווט והתמצאות. בעבר יצירת מפות הייתה אמנות, אך בעידן המודרני תחום זה הפך למדע המכונה קרטוגרפיה. באינטרנט וברשת הישראלי השימוש במפות מקוונות התרחב והשתפר מאוד בשנים האחרונות.

לוח שנה, זה מערכת להתאמת תאריכים לימים. לוח השנה התבסס תחילה על תצפיות אסטרונומיות, וכעת הוא נבנה לפי כללים שנוצרו בעקבות תצפיות אלה. בדרך כלל לוחות השנה מקבצים וממינים את הימים לחודשים ולשנים.

חדשות זה מידע על אירועים עכשווים. עיתונאים מספקים חדשות כמקצוע. העברת חדשות מתבססת על מספר רחב של שיטות להעברת מידע, מפה לאוזן, הדפסה, מערכות דואר, רשתות התקשורת, תקשורת אלקטרונית ועוד...