shemushe.co.il

🌍 אנשים וקהילות

# שער בנושא "אנשים וקהילות".פורום מקוון זה אתר אינטרנט או חלק בו, המשמש לקיום דיונים בנושאים מוגדרים או כלליים.

או בולג, (מאנגלית Blog, בעברית: יוֹמַן רֶשֶׁת או רְשׁוּמוֹן) הוא חלק מאתר אינטרנט שבו נכתבות רשומות העוסקות בחוויות, חדשות ומאמרים,בדרך כלל לעיונם של גולשי האינטרנט או קהל יעד מסויים, קבוצה או אפילו אזור. לשם קריאה ובדרך כלל אף לתגובה או דירוג.

היא פלטפורמה כגון אתר אינטרנט או אפליקציה סלולרית המשמשת לבניית רשת חברתית או קשרים חברתיים בין אנשים החולקים תחומי עניין, פעילויות משותפות, רקע משותף או היכרות מוקדמת מחוץ למרחב הווירטואלי.ם.

אתר היכרויות מאפשר לגברים ולנשים למצוא בני או בנות זוג דרך הרשת. למטרות רומנטיות, מיניות או אחרות, בהתאם להעדפותיהם... אתרי היכרויות מכילים מאגר מידע הכולל פרופיל אישי של אנשים הרשומים בשירות כחברים. מאז ההתפתחות של האינטרנט אלפי אנשים הקימו ושימרו יחסים דרך הרשת.