shemushe.co.il

🏛️ אזרחות ומוסדות אוניברסיטאות

# מדריך אתרים בנושא "אוניברסיטאות".האוניברסיטה הפתוחה

באתר יש מידע על הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, הרשמה של הרשויות, מוסדות, מרצים ונושאי תפקידים, בתקנות משמעת וסדרי הלימודים.
 

📄 🔗 :
אוניברסיטת תלאביב

בקרוב.

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטה ציבורית שמרכזה ברמת גן. נוסדה בשנת 1955 ונקראה על-שם הרב מאיר בר-אילן, ממנהיגי הציונות הדתית. האוניברסיטה הוקמה כדי לקדם את לימודי מדעי היהדות והמדעים הכלליים, בגישת "תורה עם דרך ארץ" וברוח היהדות האורתודוקסית.

הטכניון

"הטכניון", נקרא גם "מכון טכנולוגי לישראל זה אוניברסיטת מחקר בחיפה המתמקדת בהנדסה ובמדעים מדויקים ומלמדת גם רפואה וארכיטקטורה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון

המוסד הוקם בשנת 1982 כמכללה בחסות ובפיקוח אקדמי של אוניברסיטת בר-אילן, מאז 2005 החל לפעול באופן עצמאי בשם "המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון", ביולי 2012 החליטה המועצה להשכלה גבוהה (יהודה ושומרון) על הפיכת המוסד לאוניברסיטה, ובדצמבר באותה שנה אישר אלוף פיקוד המרכז את ההחלטה, ומאז נקרא המוסד בשמו הנוכחי.

האוניברסיטת העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים היא האוניברסיטה הראשונה שהוקמה בארץ ישראל (בשנת 1925) והמוסד האקדמי השני שנוסד בה (אחרי הטכניון).
לאוניברסיטה העברית מוניטין בינלאומיים והיא נמנית עם המוסדות הנודעים בעולם להשכלה גבוהה.

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה היא אוניברסיטת המחקר הגדולה בצפון. ככזו, היא איננה "מגדל שן", כי אם מוסד המגלם בגאווה את המרקם החברתי בו הוא מתקיים, באמצעות שורה ארוכה של שיתופי פעולה חוץ ופנים מוסדיים ופעילויות חברתיות מגוונות.

מכון ויצמן למדע

מכון ויצמן הוא המוסד השלישי להשכלה גבוהה שהוקם בישראל (לאחר הקמת הטכניון בחיפה והאוניברסיטה העברית בירושלים). המכון, שנקרא עם ייסודו בשנת 1934 מכון זיו, הוקם ביזמתו של חיים ויצמן.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוּנִיבֶרְסִיטַת בֶּן-גּוּרִיּוֹן בַּנֶּגֶב היא אוניברסיטה ישראלית בעיר באר שבע אשר הוקמה ב-1969 וידועה בשמה הנוכחי מ-1974.