shemushe.co.il

🏛️ אזרחות ומוסדות מדינת ישראל

# מדריך אתרים בנושא "מדינת ישראל".

פורטל ממשלתי

פורטל ממשלתי של מדינת ישראל, הפורטל מנגיש לאזרח מידע ושירותים ממשלתים דרך רשת האינטרנט.

משרד הנשיא

אתר האינטרנט של נשיא המדינה.

משרד ראש ממשלת ישראל

אתר האינטרנט של משרד ראש ממשלת ישראל.

הכנסת

אתר האינטרנט של כנסת ישראל, הרשות המחוקקת במדינת ישראל.

ספר החוקים הפתוח

ספר החוקים הפתוח הוא פרויקט משותף של ויקימדיה ישראל ושל הסדנא לידע ציבורי.
החוקים נאספים מתוך נוסחים רשמיים של משרדי הממשלה או מנוסחי 'רשומות', ומרוכזים יחדיו.

🔗 :