shemushe.co.il

🏛️ אזרחות ומוסדות מדינת ישראל

# מדריך אתרים בנושא "מדינת ישראל".

הכנסת

אתר האינטרנט של כנסת ישראל, הרשות המחוקקת במדינת ישראל.

משרד הנשיא

אתר האינטרנט של נשיא המדינה.

משרד ראש ממשלת ישראל

אתר האינטרנט של משרד ראש ממשלת ישראל.פורטל ממשלתי

פורטל ממשלתי של מדינת ישראל, הפורטל מנגיש לאזרח מידע ושירותים ממשלתים דרך רשת האינטרנט.