shemushe.co.il

🎨 פעילות ופנאי חופשות ותיירות

# ברוכים הבאים למקבץ מדריכים ומדריך אתרים בנושא "חופשות ותיירות".משרד התיירות הממשלתי

משרד התיירות הוא המשרד הממשלתי האחראי על נושאי הפיתוח ושיווק של התיירות למדינת ישראל.

🔗 :


נתונים 📝

מנהל : דרוש! צור קשר
מדריכים : 00
אתרים : 00
קישורים : 00

חופשות ותיירות