shemushe.co.il

🎨 פעילות ופנאי

# ברוכים הבאים לשער "פעילות ופנאי".משחקי דפדפן

משחקי דפדפן, אלו משחקי מחשב רק שבמקום להתקין אותם במחשב, אתה משחק בהם ישירות דרך הדפדפן.

חדרי בריחה

פורום או פורום מקוון זה אתר אינטרנט או חלק בו, המשמש לקיום דיונים בנושאים מוגדרים או כלליים.

אוכל

אתר היכרויות מאפשר לגברים ולנשים למצוא בני או בנות זוג דרך הרשת. למטרות רומנטיות, מיניות או אחרות, בהתאם להעדפותיהם... אתרי היכרויות מכילים מאגר מידע הכולל פרופיל אישי של אנשים הרשומים בשירות כחברים. מאז ההתפתחות של האינטרנט אלפי אנשים הקימו ושימרו יחסים דרך הרשת.

מקורות ומידע 🔗